Arayan Bulur :)

Narlıkuyu Üç Güzeller Mozaiği


Silifke-Mersin karayolunda, Silifke’den 21 km. ileride, Narlıkuyu Köyü’nün ve oradaki körfezin yanındadır. Körfezin yanında İ.S.4.yüzyıldan kalma bir Roma hamamının mozaikli tabanını koruyup, sergileyen “Narlıkuyu Mozaik Müzesi” bulunmaktadır. Hemen kuzeyde yer alan Cennet-Cehennem çukurları ise diğer çukurlar gibi kutsal konumda bulunmaktadır.


Doğal çöküntülerle oluşmuş bu çukurlar, dik yamaçlı, çok büyük ve derin çukurlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu yörede bulunan Korykos kenti ismini kendiyle aynı adı taşıyan Korykos burnundan almıştır. Korykos kentinin kuruluş tarihi bilinmemekle birlikte hellenistik çağda, bergama krallarından birinin kenti kurduğu düşünülmektedir.

Kent, Roma İmparatorluğunun egemenliği döneminde önem kazanmış, ancak altın çağını erken Hıristiyanlık döneminde (Geç Roma, Erken Bizans) yaşamıştır.

Mozaik tablonun üst kenarındaki Grekçe yazının Türkçesi ise şu şekilde tercüme edilmektedir. "Ey konuk dost! Bu mucizeli suyu kimin bulduğunu, saklı kaynağını kimin gün ışığına çıkardığını merak ediyorsan, bil ki O, imparatorların dostu ve Kutsal Adalar'ın dürüst yöneticisi Poimenios'tur".

0 yorum:

Yorum Gönder